Úvodní stránka » Formativní hodnocení v MŠ

VSM spol. s r.o.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008128
„Formativní hodnocení v MŠ“

Naše společnost realizuje projekt „ Formativní hodnocení v MŠ“ v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II v prioritní ose 3 OP), který je financovaný z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu ČR a spolufinancován společností VSM spol. s r.o..  Rozpočet projektu je 8 362 906,10 Kč. Realizace projektu od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2021.

V rámci projektu VSM spol. s r.o. v rámci projektu podporuje mateřské školy v zavádění tzv. formativního hodnocení (hodnocení sloužící k získávání informací o učení dětí využitelných k úpravám vyučování a učení). V rámci projektu vytvoříme formativní skupiny, vznikne 5 center kolektivní podpory v jedné síti, a to v síti 14 MŠ a 1 SpgŠ a v zapojených školách a naplníme dílčí cíle projektu. Kromě zkvalitnění práce v zapojených mateřských školách, které se změní ve školy, v nichž bude zaváděno formativní hodnocení, dojde k posunu v přijímání formativního hodnocení mezi předškolními pedagogy. Ve formativních skupinách získají pedagogové takové kompetence, že budou moci působit jako lídři formativního hodnocení. Kromě toho, že se minimálně v 14 MŠ nastaví postupy potřebné pro zavedení formativního hodnocení, očekáváme pozitivní vliv projektu i na samotné děti, které navštěvují MŠ, v nichž působí pedagogové z formativních skupin. Ve svých třídách budou ověřovat v praxi poznatky a strategie, se kterými se seznámí na setkáních formativní skupiny. Tím dojde k větší motivaci k vlastnímu pokroku. Vytvořením materiálů, které následně zveřejníme na internetu, může náš projekt přispět k šíření formativního hodnocení nejen ve školách zapojených do projektu, ale i v dalších školách, které jsou otevřené novým metodám a formám.

Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

PF 2020

2. 1. 2020

archiv

Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektůDěkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.