Úvodní stránka » Organizační informace » Info pro rodiče nových dětí

Info pro rodiče nových dětí

Vážení rodiče,

první vstup dítěte do mateřské školy znamená velkou změnu nejen pro dítě, ale také pro Vás, rodiče. Velmi důležitá je spolupráce s mateřskou školu, s paní učitelkami ve třídě a to nejen v určité době, ale v době od nástupu dítěte do školky až po ukončení docházky v mateřské škole.
 A abychom Vám usnadnili první vstup do mateřské školy, předkládáme Vám rady a obecné požadavky, co bude Vaše dítě  pro spokojený a optimální pobyt v mateřské škole potřebovat:

Pro usnadnění nejen prvních krůčků a chvil v mateřské škole je potřeba a důležité vědět:

- že pro dítě je přechod do mateřské školy obrovskou životní změnou
- domluvit si s učitelkou tzv. adaptační dobu, tj. postupné zvykání na prostředí mateřské školy,  docházku dítěte prodlužovat postupně individuálně podle každého dítěte - čas nelze určit všem dětem stejně, každé dítě je jiné a jinak tedy zvládá začátky v mateřské škole
- sledovat dění v mateřské škole - nástěnky, mluvit s učitelkou alespoň krátce každý den, případně si domluvit na konzultaci na konkrétní čas
- mluvit i s dítětem, co ve školce dítě prožilo, co se mu líbilo, ale také mu říkat, co ho čeká třeba druhý den (týdenní program je vyvěšen na nástěnkách v šatně každé třídy)
- dodržovat i doma rituálky - časy jídel, odpočinek, spánek...
- dětem neslibovat nemožné - např. když vím, že nestihnu přijít pro dítě po obědě, tak mu dopředu toto neslibuji
-  na dítě nespěchat a to ani ráno po cestě do školky - je potřeba si udělat čas, aby příprava probíhala v klidu bez spěchu (oblékání, jídlo, cesta do školky...)

Při vstupu do mateřské školy budete mít veškeré potřebné informace průběžně k dispozici nejen na webových stránkách a nástěnkách v mateřské škole, ale také prostřednictvím osobních kontaktů s pedagogy. Zároveň máte možnost využívat individuálních konzultací s třídními učitelkami (další informace na nástěnkách v šatně každé třídy). V průběhu roku budou také probíhat na třídách schůzky s rodiči.


Vzhledem k tomu, že mateřská škola nezodpovídá za cenné věci, které si děti do mateřské školy donesou, proto doporučujeme, aby rodiče dětem nedávali žádné cenné věci, jako jsou zlaté řetízky či další šperky, může dojít při hrách i dalších činnostech k jejich poškození, ztrátě, ale i k úrazu. Nedávejte dětem do MŠ ani žádné hračky vyjma vyhlášeného tzv. Dne hraček. V mateřské škole máme hraček  a pomůcek dostatek, za donesené hračky mateřská škola nezodpovídá. Výjimkou jsou malé plyšové hračky, se kterými děti po obědě odpočívají.

Také Vás velmi žádáme o řádné označení všech věcí!


Přejeme Vám rodičům šťastný nejen první vstup do mateřské školy, ale i všechen čas stravený v naší mateřské škole.

Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka mateřské školy a celý kolektiv

 

Jak připravit dítě do MŠ

Věci potřebné do MŠ

Poprvé do MŠ


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

Výběr stravného:

Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

Den dětí

1. 6. 2020

archív

Uzavření MŠ v době
letních prázdnin

Odstávka teplé vody

Pasování

Covid-19

Zápis dětí 2020/2021

Výsledky dětí

Elektronický zápis MŠ Motýlek

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Organizační podmínky znovuotevření MŠ

Platba stravně a úplata 
po otevření MŠ
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektůDěkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.