Platby


aktualizace ke školnímu roku 2019/20:

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - hotovostní formou v mateřské škole nebo bezhotovostním převodem

Termíny výběru stravné a úplata školní rok 2019/20: 
Termíny plateb jsou vždy vyvěšeny v šatnách dětí a zde na webových stránkách, určeny jsou vždy dva dny v měsíci mezi 8. - 12. dnem v měsíci.


ÚPLATA:
Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2016 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici
Platba za ÚPLATU činí:

  • za celodenní vzdělávání: 400,00 Kč
  • za předškolní vzdělávání dětí nejdéle na 4 hodiny denně: 260,00 Kč


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v posledním roce docházky do mateřské školy vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

 
STRAVNÉ: 
  
Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci 3 - 6  let 7  let
přesnídávka 6,-Kč 7,-Kč
oběd 18,-Kč 20,-Kč
svačina 6,-Kč 6,-Kč
Celkem: 30,-Kč 33,-Kč


Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 24,00 Kč/ 1 den nebo 27,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).
 


Rodiče dále platí:

- úhradu za účast dítěte v zájmových kroužcích
- tato úhrada je prováděna pololetně. V 1. pololetí v měsíci říjnu, nejpozději však do 31.10., ve 2. pololetí v měsíci březnu, nejpozději však do 31.3. školního roku. Finanční výše jednotlivých kroužků je k dispozici v šatnách dětí každé třídy,  v kanceláři ekonomky školy nebo u ředitelky školy. 


- akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy a rodiče mají také možnost informovat se u učitekek ve třídě.

aktualizováno dne 30. 8. 2019
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ

Připomínky

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání prosinec:
11. a 12. 12.2019

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Novinky

Videogalerie

7. 5. 2018

Výsadba nových stromů na zahradě školky

Zajímá Vás co mají dnes děti dobrého?

30. 10. 2018

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

archivProjekty

Představení našich projektů
Děkujeme...

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu...