Úvodní stránka » Platby » Platby

Výše úplaty za měsíce v době uzavření mateřské školy:

platba stravné

Platby v březnu v době uzavření MŠ (z důvodu opatření proti šíření Koronaviru):

Z důvodu zvýšeného bezpečnostního opatření týkající se zdraví našich zaměstnanců, musíme přistoupit k variantě úhrady stravného a úplaty v březnu pouze bankovním převodem (nebo  poštovní složenkou) na číslo účtu: 161452235/0300 (ČSOB).
Splatnost úhrady: 20.3.2020

Děkujeme Vám všem za pochopení naší situace a přijetí opatření.

Ten, kdo dříve platil v hotovosti či údaje nemá (třeba je ztratil), volejte v pondělí ředitelce školy a to od 8.00 do 9.00 hodin nebo od 12.00 do 14.00 hodin. Dále pak od úterý p. Rudovské (ekonomka školy) od 9.00 do 12.00 hodin (č.tel. 727 805 907).

13.3.2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


aktualizace ke školnímu roku 2019/20:

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - hotovostní formou v mateřské škole nebo bezhotovostním převodem

Termíny výběru stravné a úplata školní rok 2019/20: 
Termíny plateb jsou vždy vyvěšeny v šatnách dětí a zde na webových stránkách, určeny jsou vždy dva dny v měsíci mezi 8. - 12. dnem v měsíci.


ÚPLATA:
Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2016 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici
Platba za ÚPLATU činí:

  • za celodenní vzdělávání: 400,00 Kč
  • za předškolní vzdělávání dětí nejdéle na 4 hodiny denně: 260,00 Kč


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v posledním roce docházky do mateřské školy vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

 
STRAVNÉ: 
  
Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci 3 - 6  let 7  let
přesnídávka 6,-Kč 7,-Kč
oběd 18,-Kč 20,-Kč
svačina 6,-Kč 6,-Kč
Celkem: 30,-Kč 33,-Kč


Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 24,00 Kč/ 1 den nebo 27,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).
 


Rodiče dále platí:

- úhradu za účast dítěte v zájmových kroužcích
- tato úhrada je prováděna pololetně. V 1. pololetí v měsíci říjnu, nejpozději však do 31.10., ve 2. pololetí v měsíci březnu, nejpozději však do 31.3. školního roku. Finanční výše jednotlivých kroužků je k dispozici v šatnách dětí každé třídy,  v kanceláři ekonomky školy nebo u ředitelky školy. 


- akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy a rodiče mají také možnost informovat se u učitekek ve třídě.

aktualizováno dne 30. 8. 2019
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

Výběr stravného:

Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

Den dětí

1. 6. 2020

archív

Uzavření MŠ v době
letních prázdnin

Odstávka teplé vody

Pasování

Covid-19

Zápis dětí 2020/2021

Výsledky dětí

Elektronický zápis MŠ Motýlek

ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ

Organizační podmínky znovuotevření MŠ

Platba stravně a úplata 
po otevření MŠ
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektůDěkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.