Úvodní stránka » Platby » Platby

Rozhodnutí ředitelky školy o výši úplaty za vzdělávání na červen a červenec 2021

Výše úplaty za letní prázdninové měsíce červenec a srpen Rozhodnutí ředitelky školy o výši úplaty za červenec a srpen 2021

Za MŠ Motýlek: Mgr. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka

Vloženo 14.5.2021

Aktualizace výše plateb ke školnímu roku 2020/21:

MĚSÍČNÍ poplatky hradí rodiče ve 2 položkách: úplatu + stravné

Forma úhrady - hotovostní formou v mateřské škole nebo bezhotovostním převodem

Termíny výběru stravné a úplata školní rok 2020/21: 
Termíny plateb jsou vždy vyvěšeny v šatnách dětí a zde na webových stránkách, určeny jsou vždy dva dny v měsíci mezi 8. - 12. dnem v měsíci.


ÚPLATA:
Úplata je zákonnými zástupci dětí hrazena v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se směrnicí MŠ Motýlek č. 4/2020 O úplatě za vzdělávání, směrnice k dispozici v MŠ Motýlek a zde v dokumentech.
Platba za ÚPLATU činí:

  • za celodenní vzdělávání: 400,00 Kč
  • za předškolní vzdělávání dětí nejdéle na 4 hodiny denně: 260,00 Kč


V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou děti v posledním roce docházky do mateřské školy vzdělávány bezplatně. To jsou tedy děti, které jsou ve věku jeden rok před nástupem do školy a děti, které mají odklad školní docházky. 
Rodiče těchto dětí tak hradí pouze stravné.

 PLATBY ČERVENEC 2021

Duhový motýlek

DUHÁK

Modrý motýlek

modrák

Žlutý motýlek

žlutak

Oranžový motýlek

oranz
STRAVNÉ: 
  
Platba za STRAVNÉ činí:

strávníci 3 - 6  let 7  let
přesnídávka 8,-Kč 9,-Kč
oběd 21,-Kč 23,-Kč
svačina 7,-Kč 8,-Kč
Celkem: 36,-Kč 40,-Kč


Dítě 7 let znamená dítě s odkladem školní docházky.

Bude-li dítě odcházet po obědě, nemá nárok na odpolední svačinu a nebude mu proto ani tato svačina započítána. Rodiče odchody dětí zapisují v sešitech na šatnách dětí. Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti platit stravné bez odpolední svačinky tj. 24,00 Kč/ 1 den nebo 27,00 Kč/1 den. Pokud by děti odcházely po obědě a odpolední svačinu dostávaly, byla by porušována výše uvedená vyhláška O hygienických normách (podmínky pro uchovávání a spotřebování potravin).
 - akce pro děti 
- akce pro děti jsou hrazeny aktuálně před konáním akce, termíny výběru jsou rodičům oznámeny minimálně 2 týdny předem  na vývěsce v šatně každé třídy a rodiče mají také možnost informovat se u učitekek ve třídě.

aktualizováno dne 02. 07. 2020
Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

archív

AKTUÁLNĚ

Přání krásného léta

POZDRAV MLADŠÍM DĚTEM

UZAVŘENÍ MŠ V LÉTĚ

VÝŠE ÚPLATY ZA ČERVENEC A SRPEN 2021

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Virtuální prohlídka školky zde
Školka v době předkorovinarové, zde
Školka v době korovinarové zde

Pedagogická diagnostika ISophi


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.