Úvodní stránka » Kroužky » Sportovně hudební zaměření

Sportovně hudební zaměření

Proč sportovně hudební zaměření?

Pohyb v přeškolním věku má pro dítě významnou úlohu, je hlavním prostředkem pro rozvoj dítěte, pomáhá při seznamování se s prostředím, objevování světa i sebe samého, má důležitý vliv při navazování kontaktů s kamarády a vrstevníky a tím podporuje i vlastní komunikaci. Dítě potřebuje nejen pohyb řízený, ale především ten spontánní. a tak jsme se rozhodli, že dětem k běžnému standartu nabídneme co nejpestřejší nabídku pohybové činnosti, které jim napomohou k dalšímu pohybovému rozvoji.

Děti předškolního věku jsou hravé, zvídavé, touží poznávat nové věci, vyzkoušet nové činnosti, navazovat při nich kontakty s vrstevníky.

Nadstandartem by měla být nová pohybová zkušenost s atraktivním sportovním nářadím a náčiním.

V průběhu dne v mateřské škole prolíná pohyb téměř všemi činnosti, od ranních her, přes pobyt venku a odpolední činnosti. Zařazována je nabídka stálých aktivit, jako je plavání, bruslení, v zimním období sáňkování, bobování. K pohybovým aktivitám patří i výlety, kde je pohyb automatickou součástí.

Zaměření sportovně hudební činnosti realizujeme pro děti především formou zájmových kroužků, jedná se o taneční kroužek a sporťáček. 
Taneční kroužek navštěvují především děvčátka a sporťáček zase především chlapci. Sporťáček rozvíjí všestranné pohybové dovednosti, pohybovou obratnost a učí chlapce také základům kolektivních sportů, jako je fotbal nebo hokej.  

 

Pohyb dětí samozřejmě podporujeme v rámci všech aktivit po celý den a to nejen venku, ale i v mateřské škole či při dalších specializovaných činnostech, jako je plavání, bruslení, výlety do přírody apod.

Taneční kroužek navštěvují především děvčátka a sporťáček zase především chlapci. Sporťáček rozvíjí všestranné pohybové dovednosti, pohybovou obratnost a učí chlapce také základům kolektivních sportů, jako je fotbal nebo hokej.  

Co je záměrem sportovně pohybové činnosti:

Hlavním záměrem je postupně přispět k postupnému získávání správných pohybových návyků,ovlivňovat postoj k tělesné aktivitě, pohyb realizovat v kladné a radostné atmosféře. Dalším záměrem je zvyšování tělesné zdatnosti dítěte dětského organismu i zlepšování jeho pohybových schopností, které je závislé na dostatečné intenzitě činností. Dětský organismus se se zatížením vyrovnává lehčeji než dospělý a jestliže je zachován individuální přístup a děti reagují spontánně, není třeba se obávat přetížení. Prostřednictvím přirozených řízených či spontánních činností je chceme dovést k určitému cíli, tyto činnosti chceme také uskutečňovat s nadstandartními pomůckami.

Cíl:

Na základě přiměřeně řízené i spontánní pohybové činnosti aktivizovat celou osobnost dítěte, aby prožitek přinášel pohodu a radost. Aby dítě vnímalo pohyb všemi smysly, svými emocemi, vytvářelo si pozitivní vztah k pohybu a k propojení původních dovedností s novým

Novinky

Červnový zpravodaj

29.5.2017

Nové číslo najdete zde...

Zajímá Vás co mají dnes děti dobrého?

20.5.2017

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

Nové třídní stránky

24.4.2017

Zajímá Vás co se děje v naší třídě? Navštivte svůj nový třídní web...

Nové fotografie z pořádaných akcí

4.4.2017

Jsou Vás připraveny v sekci fotogalerie...

Soutěž Děti na hrad

16.3.2017

Děkujeme za Vaši podporu a hlasy (podrobnosti k soutěži v textu)...

 
 

Květnový zpravodaj

14.5.2017

Nové číslo najdete zde...

Zápis dětí do mateřské školy

29.3.2017

pro školní rok 2017/2018:
Výdej přihlášek:  
19.4. a 10. 5. 2017 od 9.00 do 15.00 hod.
Sběr - zápis přihlášek v naší mateřské škole:
15. 5. 2017 od 8.00 do 16.00 hod.
16. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.

  

Dubnový zpravodaj

1.4.2017

Nové číslo najdete zde...

archiv

Uzavření MŠ v létě 2017

17. 7. - 25.8. 201

Děkujeme...

V době od září do prosince 2016 mnohokrát děkujeme rodičům za podporu...