Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019

I  v letošním roce bude probíhat zápis do mateřských škol elektronicky. Proto Vám přinášíme informace, abychom Vám usnadnili Váš první důležitý krok na cestě do naší mateřské školy, aby pro Vás i pro nás byly první vzájemné chvilky bez problémů a tudíž v příjemné atmosféře.

Elektronický systém je systém, který vygeneruje na základě předem daných kritérií bodové skóre dítěte, které je pro ředitelky v praxi závazné. Průběh přijímacího řízení a výsledné umístění bude přístupné online.
Pro zápis je určena internetová adresa http://zapisms.usti-nad-labem.cz

Pro Vaši orientaci a usnadnění postupu pro podání žádosti ke přijetí dítěte do MŠ Vám přinášíme následující informace:

  • Elektronické vydání přihlášky /žádosti - do systému se na internetových stránkách přihlásíte pod číslem pojištěnce (na zdravotní kartičce) Vašeho dítěte a dle návodu, který na těchto stránkách vyplníte, uložíte a vytisknete přihlášku v době  od 14. 4. – 15. 5. 2018
  • Pokud potřebujete poradit či pomoci žádost vytisknout, můžete k nám na naší mateřskou školu přijít a my Vám pomůžeme s vyplněním a vytisknutím přihlášky a to v kanceláři u ředitelky školy.

Výdej přihlášek v mateřské škole:

Na naší mateřské škole proběhne výdej přihlášek, tj. pomoc s vyplněním a vytisknutím přihlášky v těchto termínech:

23.4. a 10. 5. 2018     9.00 - 16.00 hodin

V těchto dnech můžete, vážení rodiče, přijít do naší mateřské školy, kde Vám pomůžeme s vyplněním přihlášky a jejím vytisknutím a to v kanceláři ředitelky školy. Vyplněnou a vytištěnou žádost je nutné potvrdit u dětského lékaře Vašeho dítěte.

Formulář přihlášky si také můžeze vyzvednout:

  • na Magistrátu města Ústí nad Labem Odbor městských organizací a školství - Velká Hradební 8, 2 patro č. dveří 215

Zároveň proběhne ve stejných dneh v pondělí 23. 4. a ve čtvrtek 10.5.2018

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

V době od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin si můžete prohlédnout prostory školky a ředitelka společně se zástupkyní ředitelky Vám zodpoví na Vaše případné dotazy.
Odpoledne v době od 15.00 do 16.00 hodin si mohou Vaše děti společně s našimi dětmi ve školce pohrát.

V tento den Vám můžeme pomoci stáhnout - vytisknout přihlášku k zápisu jak je uvedeno zhora.

Sběr - zápis přihlášek v naší mateřské škole:

14. 5. 2018    8.00 - 16.00 hodin

15. 5. 2018    9.00 - 15.00 hodin

Při sběru přihlášek v mateřské škole je nutné odevzdat: 

- vyplněnou, vytištěnou a od lékaře potvrzenou žádost

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce


U zápisu je nutné znát číslo pojištěnce dítěte - uvedeno ja na zdravotní kartičce pojištěnce.


V dalších dnech budete moci na internetové adrese:

https://zapisms.usti-nad-labem.cz

sledovat počet volných míst v MŠ a tedy sledovat, jak se Vaše dítě umístilo v konkrétní mateřské škole dle předem stanovených kritérií, které jsou zde rovněž předem zveřejněny.

Vyhodnocování řízení od 21. 5. 2018:

  • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do naší mateřské školy.
  • O tomto budeme informovat jedním z těchto způsobů - telefonicky, prostřednictvím sms, e-mailem, doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.
  • Seznam registračních čísel (pod kterými se budou Vaše děti vedeny) bude zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce - přístupných místech a webu MŠ.
  • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách, které jsou uvedeny výše, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete zjistit, zda se hranice přijetí posunula, tedy, zda Vaše dítě bude přijato

Moc Vás všechny prosíme  o spolupráci s mateřskou školou, pokud zjistíte, že je Vaše dítě přijato do více mateřských škol, informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tímto uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Děkujeme Vám moc za spolupráci s námi a těšíme se na spolupráci další s Vámi!

Více informací o naší mateřské škole získáte na našich webových stránkách.

Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ

                                                                                                       

 

             

 

Připomínky

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Výběr stravného a úplaty únor 2019:

11. a 12. 2. 2019


Novinky

Videogalerie

7.5.2018

Výsadba nových stromů na zahradě školky

Zajímá Vás co mají dnes děti dobrého?

30.10.2018

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

archivProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme...

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu...