Zápis dětí do mateřské školy 

Zápis  dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018:

I  v letošním roce bude probíhat zápis do mateřských škol elektronicky. Proto Vám přinášíme informace, abychom Vám usnadnili Váš první důležitý krok na cestě do naší mateřské školy, aby pro Vás i pro nás byly první vzájemné chvilky bez problémů a tudíž v příjemné atmosféře.

Elektronický systém je systém, který vygeneruje na základě předem daných kritérií bodové skóre dítěte, které je pro ředitelky v praxi závazné. Průběh přijímacího řízení a výsledné umístění bude přístupné online.
Pro zápis je určena internetová adresa http://zapisms.usti-nad-labem.cz

Pro Vaši orientaci a usnadnění postupu pro podání žádosti ke přijetí dítěte do MŠ Vám přinášíme následující informace:

    • Do systému se na internetových stránkách přihlásíte pod číslem pojištěnce (na zdravotní kartičce) Vašeho dítěte a dle návodu, který na těchto stránkách vyplníte, uložíte a vytisknete přihlášku v době  od 18. 4. – 13. 5. 2017
    • Pokud potřebujete poradit či pomoci žádost vytisknout, můžete k nám na naší mateřskou školu přijít a my Vám pomůžeme s vyplněním a vytisknutím přihlášky a to v kanceláři u ředitelky školy.


Výdej přihlášek:

Na naší mateřské škole proběhne výdej přihlášek, tj. pomoc s vyplněním a vytisknutím přihlášky v těchto termínech:

19.4. a 10. 5. 2017     9.00 - 15.00 hodin

V těchto dnech můžete, vážení rodiče, přijít do naší mateřské školy, kde Vám pomůžeme s vyplněním přihlášky a jejím vytisknutím a to v kanceláři ředitelky školy. Vyplněnou a vytištěnou žádost je nutné potvrdit u dětského lékaře Vašeho dítěte.

Formulář přihlášky si též můžeze vyzvednout:

  • na Magistrátu města Ústí nad Labem Odbor městských organizací a školství - Velká Hradební 8, 2 patro č. dveří 215

Zároveň ve středu dne 10. 5. 2017 jste rodiče zváni na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. V době od 9.30 do 11.00 hodin si můžete prohlédnout prostory školky a ředitelka  společně se zástupkyní ředitelky Vám zodpoví na Vaše případné dotazy. Odpoledne v době od 15.00 do 16.00 hodin si mohou Vaše děti společně s našimi dětmi pohrát ve školce.
V tento den Vám můžeme pomoci stáhnout - vytisknout přihlášku k zápisu jak je uvedeno zhora.


Sběr - zápis přihlášek v naší mateřské škole:

15. 5. 2017    8.00 - 16.00 hodin

16. 5. 2017    8.00 - 15.00 hodin

Při sběru přihlášek v mateřské škole odevzdáte vyplněnou, vytištěnou a od lékaře potvrzenou žádost v kanceláři ředitelky školy a rovněž doložíte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Do mateřské školy přijďte i s dítětem.

  • V dalších dnech budete moci na internetové adrese: https://zapisms.usti-nad-labem.czsledovat počet volných míst v MŠ a tedy sledovat, jak se Vaše dítě umístilo v konkrétní mateřské škole dle předem stanovených kritérií, které jsou zde rovněž předem zveřejněny.
Je nutné mít přihlášku řádně vyplněnou, protože neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem  k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.


Vyhodnocování řízení od 22. 5. 2017:

  • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí či nepřijetí dítěte do naší mateřské školy.
  • O tomto budeme informovat jedním z těchto způsobů - telefonicky, prostřednictvím sms, e-mailem, doručením písemného rozhodnutí o nepřijetí.
  • Seznam registračních čísel (pod kterými se budou Vaše děti vedeny) bude zveřejněn podle §183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. na úřední desce - přístupných místech a webu MŠ.
  • Po celou dobu této fáze můžete na webových stránkách, které jsou uvedeny výše, sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete zjistit, zda se hranice přijetí posunula, tedy, zda Vaše dítě bude přijato

Moc Vás všechny prosíme  o spolupráci s mateřskou školou, pokud zjistíte, že je Vaše dítě přijato do více mateřských škol, informujte tu mateřskou školu, která je Vámi pro nástup dítěte zvolena. Tímto uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách.

Děkujeme Vám moc za spolupráci s námi a těšíme se na spolupráci další s Vámi!

Více informací o naší mateřské škole získáte na našich webových stránkách.

Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší, ředitelka MŠ

15. 3. 2017

 

             

 

Novinky

Červnový zpravodaj

29.5.2017

Nové číslo najdete zde...

Zajímá Vás co mají dnes děti dobrého?

20.5.2017

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.

Nové třídní stránky

24.4.2017

Zajímá Vás co se děje v naší třídě? Navštivte svůj nový třídní web...

Nové fotografie z pořádaných akcí

4.4.2017

Jsou Vás připraveny v sekci fotogalerie...

Soutěž Děti na hrad

16.3.2017

Děkujeme za Vaši podporu a hlasy (podrobnosti k soutěži v textu)...

 
 

Květnový zpravodaj

14.5.2017

Nové číslo najdete zde...

Zápis dětí do mateřské školy

29.3.2017

pro školní rok 2017/2018:
Výdej přihlášek:  
19.4. a 10. 5. 2017 od 9.00 do 15.00 hod.
Sběr - zápis přihlášek v naší mateřské škole:
15. 5. 2017 od 8.00 do 16.00 hod.
16. 5. 2017 od 8.00 do 15.00 hod.

  

Dubnový zpravodaj

1.4.2017

Nové číslo najdete zde...

archiv

Uzavření MŠ v létě 2017

17. 7. - 25.8. 201

Děkujeme...

V době od září do prosince 2016 mnohokrát děkujeme rodičům za podporu...