ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

zápis dětí na nový školní rok 2021/22 bude i letos probíhat elektronickou formou. Více informací se dozvíte na stránkách https://zapisms.usti-nad-labem.cz

V souvislosti s korovinarem a v souladu s opatřením vlády se zápisy budou konat bez přítomnosti dětí. Přihlášku je možné získat dvěma způsoby v době od 1.4. do 13.5. 2021:

1. Elektronicky na internetové adrese uvedené zhora. 
    Systém automaticky dovede k získání přihlášky, kterou je potřeba si v závěru vytisknout.

2. Vyzvednutím přihlášky přímo v naší mateřské škole a to v těchto stanovených dnech:
    úterý 20.4.2021 
    středa 5.5.2021

    Oba dva dny v čase 9.00 - 15.00 hodin.

S sebou si nezapomeňte přinést kartičku pojištěnce, bez čísla pojištěnce nelze přihlášku zadat.

V případě jiného termínu vám také rádi pomůžeme s vyplněním a vytisknutím přihlášky, vhodné je však dopředu zavolat a domluvit si termín telefonicky na č. 607 510 116 ředitelka nebo 724 311 732 zástupkyně ředitelky školy.

Vyplněnou, vytištěnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci a potvrzenou lékařem + kopii rodného listu dítěte lze doručit do mateřské školy tímto způsobem:

  • oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem)
  • poštou do 13. 5. 2021. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.
  • osobně - donést do MŠ ve dnech: 
              12. 5. 2021 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin a 13. 5. 2021 od 9:00 do 12:00 a od 13.00 do 15.00 hodin


Od 20. 5. 2021 bude probíhat vyhodnocování řízení. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách. 

Za MŠ Motýlek: ředitelka školy Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Vloženo 13.4.2021


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

archív

AKTUÁLNĚ

UZAVŘENÍ MŠ V LÉTĚ

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Prodloužení uzavření MŠ do 11.4.2021

Znovuotevření MŠ
od 12.4.2021 aktualizace

Distanční výuka

Aktuálně k distanční výuce

Pedagogická diagnostika ISophi

PROVOZ ŠKOLY
S OHLEDEM NA COVID-19
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.