ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Naše MŠ připravila krátký sestřih prezentace naší činnosti. Je tak možná alespoň virtuální prohlídka naší školky jako náhrada za dříve tradiční Den otevřených dveří, který bohužel v těchto současných podmínách spojených s pandemií nelze uskutečnit.

A protože je teď doba taková jiná, videa jsme rozdělili na dobu před Covidem a na dobu při Covidu.

Odkazy k dispozici odkazy níže:

Prohlídka prostor naší školky 

https://photos.app.goo.gl/tv8qgVbzNcRQ8tpTA

Motýlková školka v době před koronavirem: 

https://photos.app.goo.gl/2xPeHd434xxFduPb7

Motýlková školka v době korovinarové: 

https://photos.app.goo.gl/XUjooBgjn4NwnuwT6

A nyní dále informace k Zápisu pro nový školní rok 2021/2022:

Vážení rodiče,

zápis dětí na nový školní rok 2021/22 bude i letos probíhat elektronickou formou. Více informací se dozvíte na stránkách https://zapisms.usti-nad-labem.cz

V souvislosti s korovinarem a v souladu s opatřením vlády se zápisy budou konat bez přítomnosti dětí. Přihlášku je možné získat dvěma způsoby v době od 1.4. do 13.5. 2021:

1. Elektronicky na internetové adrese uvedené zhora. 
    Systém automaticky dovede k získání přihlášky, kterou je potřeba si v závěru vytisknout.

2. Vyzvednutím přihlášky přímo v naší mateřské škole a to v těchto stanovených dnech:
    úterý 20.4.2021 
    středa 5.5.2021

    Oba dva dny v čase 9.00 - 15.00 hodin.

S sebou si nezapomeňte přinést kartičku pojištěnce, bez čísla pojištěnce nelze přihlášku zadat.

V případě jiného termínu vám také rádi pomůžeme s vyplněním a vytisknutím přihlášky, vhodné je však dopředu zavolat a domluvit si termín telefonicky na č. 607 510 116 ředitelka nebo 724 311 732 zástupkyně ředitelky školy.

Vyplněnou, vytištěnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci a potvrzenou lékařem + kopii rodného listu dítěte lze doručit do mateřské školy tímto způsobem:

  • oskenovat a poslat do MŠ elektronicky (např. datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem)   emailová adresa: reditelka@motylek-ul.cz
  • poštou do 13. 5. 2021. Doporučujeme rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ žádost obdržela.
  • osobně - donést do MŠ ve dnech: 
              12. 5. 2021 od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin a 13. 5. 2021 od 9:00 do 12:00 a od 13.00 do 15.00 hodin


Od 20. 5. 2021 bude probíhat vyhodnocování řízení. Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Bude-li Vaše dítě přijato do více MŠ, prosím informujte tu mateřskou školu, která je Vámi zvolena. Tím uvolníte místo pro další dítě v pořadí v ostatních mateřských školách. 

Kriéria k zápisu, zde

Za MŠ Motýlek: ředitelka školy Mgr. Jarmila Nováková Hořejší

Vloženo 13.4.2021


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.