Úvodní stránka » Kroužky » Žlutý motýlek

Třída Žlutý motýlek 

třída věkově smíšených dětí zpravidla od 3 do 6 let.

ve třídě je zapsaných 28.dětí

Ve třídě děti vzdělávají

Bc. Květa Nýdlová
Evženie Jelínková 

nepedagogický dozor
Kateřina Mašková 


Vítejte ve školním roce 2016/2017

                           Básnička o školce

      Do školky se těšíme
      s radostí tam běžíme,
      čekají nás kamarádi
      hrajeme si spolu rádi.

      Malujeme, kreslíme,
      zpíváme a cvičíme,
      stříháme a lepíme,
      stavebnice stavíme.

      Učíme se hodní být,
      kamarády nezlobit.


LISTOPAD 2016 

listopad:


CO NÁS V LISTOPADU ČEKÁ?

3.11.2016 - Přednáška dopravní policie (dopoledne)

7.11.2016 - Vánoční fotografování (od 8:00 hod.)

                   Sportovní odpoledne s rodiči (od 15.30 hod. na pavilonu B)

16.11.2016 - Keramika v ZŠ Husova - vánoční dárek
                     (dopoledne, cena 50,-) I.skupina

21.11.2016 - Společné hrátky s interaktivní tabulí
                     (od 15:30 hod.)

22.11.2016 - Divadelní představení "Vše co žije, vodu pije" (dopoledne)

23.11.2016 - Keramika v ZŠ Husova - vánoční dárek
                     (dopoledne, cena 50,-) II.skupina

29.11.2016 - Přednáška pro rodiče "Výživa dětí" (čas bude upřesněn)


Očem si budeme povídat?

Podzimní zahrádka je v Motýlku jako pohádka

 • Seznámíme se s charakteristickými znaky podzimní přírody
 • Při pobytu venku budeme pozorovat, jak se příroda připravuje
  k zimnímu spánku
 • Využijeme přírodní materiál při výtvarných a pracovních činnostech
 • Povíme si, jaké jsou rozdíly mezi stromem a keřem
 • Naučíme se znát plody podzimu a rozlišovat ovoce a zeleninu
 • Budeme si povídat o lesních zvířátkách, kde žijí a jak se jmenují
 • Seznámíme se s rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy


Odpolední zájmové kroužky

Jóga pro děti - pondělí (Žlutý motýlek )
Taneční kroužek "Mažoretky" - úterý (Žlutý motýlek)
Angličtina - středa ( Modrý motýlek)
Veselé notičky - čtvrtek ( Žlutý motýlek) ŘÍJEN 2016

PODZIM

 

Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou,

na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.

Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat


Motýlkův podzimní barevný svět

 • Budeme si povídat o struktuře rodiny
 • Na vycházkách se zaměříme na naše město, ve kterém bydlíme
 • Seznámíme se zaměstnáním našich rodičů
 • Povíme si o různých řemeslech našich rodičů
 • Budeme poznávat podzimní plody, keře a stromy, ovoce a zeleninu, pěstování, růst, sklízení
 • Budeme pozorovat hlavní znaky podzimní přírody při pobytu venku
 • Naučíme se nebát strašidel a společně s kamarády si užijeme Halloween a vydlabeme si dýni

CO NÁS V ŘÍJNU ČEKÁ?

3. - 7.10.2016 - Informativní schůzky zájmových kroužků pro rodiče

6.10.2016 - Prevence dopravy s klaunem (dopoledne)

13.10.2016 - Podzimní tvoření s rodiči (od 15:30 hod. na naší třídě)

18.10.2016 - Schůzka rodičů celé MŠ (od 16:00 hod. na třídě Duhový motýlek)

20.10.2016 - Hokejbal (dopoledne, jen vybrané děti)

24.10.- 27.10.2016 - Dýňování (dopoledne)

 24.10.2016 - Práce s inter. tabulí pro rodiče s dětmi
                     (od 15:30 hod. na třídě)

25.10.2016 - Tělocvična ZŠ Husova


Začínají odpolední zájmové kroužky

Jóga pro děti - pondělí (Duhový motýlek)

Taneční kroužek "Mažoretky" - úterý (Žlutý motýlek)

Angličtina - středa (Modrý motýlek)

Motýlkovy zpívánky - čtvrtek (Žlutý motýlek)


Výběr stravného a úplaty proběhne ve dnech 13. - 14.10.2016ZÁŘÍ 2016


Náš první den ve školce


O čem si budeme tento měsíc povídat?

- seznámíme se s novými kamarády, jejich jmény a budeme se jim snažit pomáhat
- seznámíme se s tím kam si budeme ukládat své věci
- naučíme se poznávat svou značku
- naučíme se jednoduchá pravidla a rituály, které budeme dodržovat
- dále si budeme povídat o tom kdo nás čeká doma a na koho se těšíme
- budeme si hrát na rodinu, naučíme se pojmenovávat členy rodiny a povíme si kde pracují      
  rodiče a jakou profesi v zaměstnání mají 


15. 9. 2016 od 15,30 hod. -  třídní schůzka rodičů naší třídy,
                               -  budeme vás informovat o organizaci školy, o akcích školy, 
                                                  budou zodpovězeny vaše dotazy.

29.9. 2016 - screening očí - nabízíme preventivní vyšetření zraku dětí, je dobrovolné
                                                a není hrazeno z běžného pojištění 

Výhodou je: včasné odhalení dioptrických vad
                     včasné zahájení léčby
                     předcházení nevratnému poškození zraku v dospělosti

Cena: 150,- Kč 


Výběr stravného a úplaty za vzdělávání


14.9. a 15.9. 2016

Přesné finanční částky se dozvíte z vyvěšených informací
na dveřích šatny každé třídy


_______________________________________

červen 2016

 V červnu i budeme povídat o svátku dětí na celém světě

také si budeme povídat o prázdninových výletech

rozloučíme se s kamarády,kteří odejdou do první třídy 

Akce 

1.6 skákací hrad na zahradě a cukrová vata

2.6. k oslavám dne dětí budou na zahradě připravené soutěže

děti dostanou odměny a diplom dopolední akce

9.6. Pasování

tradiční odpolední akce na zahradě mš

10 a 16.6. návštěva letecké záchranné služby v Ústí n.L.

10.6 modrý motýlek a 16.6 ostatní předškoláci z ostatních tříd

20.6. pěvecké vystoupení ze ZŠ Husova v době od 11.00-11.30 všichni rodiče jsou srdečně zváni

21.6 vystupují mažoretky a sbor Veselé notičky v Kulturním domě na akci sdružení ARKUS /Onkologicky nemocní a jejich přátele/

22.6. soutěž Malý cyklista na dopravním hřišti Krásné Březno

dopolední akce

V měsíci červnu se ukončují kroužky a zájmové aktivity

Výběr stravného a úplaty za vzdělávání

14 a 15.6.2016

Rodiče předškoláků,kteří odchází v září do školy a  kteří chtějí ukončit docházku ke dni 30.6. 16 si vyzvednou formulář o ukončení docházky.

poděkování

Všem,kteří nám pomáhali a podporovali, přejeme krásnou dovolenou a slunečné prázdniny.


květen

Maminka

-budeme si povídat o tom, co pro nás znamená v našem životě maminka

-vytvoříme pro maminku dáreček

-budeme si povídat o mezilidských vztazích a o naší rodině

-seznámíme se s básničkou o mamince

 Zvířátka a jejich mláďátka

 -budeme poznávat domácí a hospodářská zvířátka

-jak se jmenují jejich mláďátka

-jak se o zvířátka staráme

-procvičíme si řečové dovednosti při jejich popisu


Společné vzdělávací a zábavné akce:

   

                  3. 5. 2016 Mažoretky V Bohemii – schůze seniorů

                Od 15.00 vystoupení tanečního kroužku na schůzi seniorů

4. 5. 2016 Den matek v mš

                Posezení ke dni matek od 15.30 ve třídách

6. 5. 2016 Trénink Kuliček

                 Dopolední akce u hasičů v Neštěmicích pro vybrané děti z mš

12. 5. 2016 Proběhne turnaj ve cvrnkání kuliček

                 Dopolední akce u hasičů v Neštěmicích

18. 5. 2016 Vystoupení Veselých notiček a mažoretek v DS

                  Akce od 9. 30 h

18. 5. 2016 Soutěž plamínek

                   Soutěž budou pořádat hasiči od 9.00 h

19. 5, 2016 Nohejbal – soutěž od 9.00 h


                                                                       Informace pro rodiče:

 

OZDRAVNÝ  POBYT  Starý klíčov

6. 5. – 14. 5. 2016

 

Výběr stravného a úplaty:

Měsíc  květen

12 a 13, 5. 2016

 Poděkování:

 děkuje všem rodičům za jakoukoliv spolupráci, které si velmi vážíme. 


Duben

Duben měsíc bezpečnosti

Seznámíme se prací policistů

Zopakujeme si pravidla při přecházení vozovky

Seznámíme se s pojmem doprava a dppravní prostředek

Akce

5.4. Den bezpečnosti v Motýlku

7.4. Placená keramika v ZŠ A. České /cena 50 kč/

12.4.Ornitolog v Motýlku

25.4. Screeningové vyšetření zraku/přihkášené děti/

28.4. Čarodějnický rej s hasiči a opékáním buřtů na školní zahradě

od 15.30 na zahradě mš

 

Termín keramiky

7 a 21. 4. 2016

14.4. od 10.00 proběhne fotografování dětí na ročenky/děti které odchází do ZŠ/

18.4. od 8.00 proběhne fotografování na tablo/děti které odchází do ZŠ/


Zápis dětí pro školní rok 16/17

Sběr přihlášek 4.4. a 5.4. 2016

přijímací řízení 11.4. a 12.4. 2016


Výběr stravného a úplaty

14.4. a 15.4. 2016


Poděkování

Všem rodičům děkujeme za jejich spolupráci v jakékokoliv záležitosti.
Výsledek obrázku pro velikonoce 2016

Veselé velikonoce 2016 

Všem rodičům i dětem přejeme veselé  velikonoce a bohatou pomlázku a zároveň Vás srdečně zveme na velikonoční dílničky

které budou 17.3. od 15.30


Březen 2016

Březen měsíc knihy a proto si s dětmi budeme povídat o knihách a pohádkových postavách a nejen o nich

Uspořádáme si výstavku knih

Rodiče budou mít možnost přečíst dětem pohádku ve školce

Seznámíme se s různými druhy knih

V přírodě budeme pozorovat nástup Jara

Budeme porovnávat Jarní a zimní počasí

Akce

Návštěva knihovny dopoledne 8.3.2016

17. 3. Tvořivé velikonoční dílny od 15.30  ve třídě žlutý motýlek

Všechny srdečně zveme 

21.3. dopoledne navštívíme ústecké muzeum kde si děti poslechnou čtenou pohádku

V tomto měsíci se budeme účastnit výtvarné soutěže "Pomáháme seniorům"

 Návštěva tělocvičny

liché týdny - pavilon A

sudé týdny - pavilon B

Prosíme o vhodný oděv do tělocvičny a obuv

Výběr stravného a úplaty

14. a 15. 3.2016

Děkujeme Všem rodičům za spolupráci 

únor 2016

v únoru si budeme s dětmi povídat o přírodních změnách ,strostech o zvířátka v lese a ptáčky, probírat lidové tradice a také dbát na své zdraví 

akce v mš

3.2.2016 Bublinková show v mš dopolední akce, vstupné 50 kč

Od 8.2.- 12. 2. 2016 bude probíhat masopustní veselí 

informace budou v šatnách na info. místech

24. 2. 2016 proběhne ukázková hodina angličtiny s použitím interaktivní tabule

akce bude pro všechny rodiče 


informace

tělocvična

každé úterý - liché týdny modrý motýlek

sudé týdny ostatní třídy

prosíme o vhodné oblečení do tělocvičny


termín keramiky

11. 2. -25. 2. 2016


kroužky budou probíhat podle rozpisu

po,duhový motýlek -sporťáček

út,modrý motýlek - taneční kroužek

stř,modrý motýlek - angličtina

čt,žlutý motýlek - veselé notičky


Omezený provoz v době jarních prázdnin 15 - 19. 2. 2016

provoz bude na pavilonu B


Výběr stravného a úplaty za vzdělání

12. a 15. 2. 2016

Všem děkujeme za jakoukoliv spolupráci


leden 2016

O čem si budeme s dětmi povídat

Usmívající se

Nejstarší děti budou připravovány k zápisu do ZŠ

- seznámíme se s hlavními znaky zimy

-využijeme sněhové nadílky a postavíme sněhuláka

- budeme si ukazovat změny v přírodě

-budeme pozorovat zvířátka v zimě

- budeme se starat o naše zdraví

Usmívající se

Akce mš

19.1.2016 divadlo v mš, dopolední akce 

Usmívající se

kroužek keramika 

14.1. a 28.1.2016

Usmívající se

 kroužky

Sporťáček, Duhový motýlek - pondělí od 15.30-16.15

Taneční kroužek ,Modrý motýlek  - úterý 15.30 - 16.30

Angličtina, Modrý motýlek - středa 15.30 -16.15

Flétna, sbor, Žlutý motýlek - čtvretek 15.30 - 16.15

Usmívající se

Výběr stravného a úplty za vzdělání

14.1.-15.1.2016

Usmívající se

Poděkování

Kolektiv mateřské škol děkuje rodičům za jakoukoliv spolupráci a účast na akcích mš


Prosinec 2015

obrazky.superia.cz


Poslední měsíc v roce 2015  si budeme s dětmi povídat o vánočních svátcích a budeme se společně těšit co nám nadělí Ježíšek.

Povíme si něco o čertech a Mikuláši a také andělech

společně si nazdobíme vánoční stromeček a zazpíváme si koledy a jiné vánoční písně

rozloučíme se s rokem 2015 a přivítáme rok 2016

Akce

1.12.2015 Vystoupení sboru "Veselé notičky" v domě seniorů na Vyhlídce - akce proběhne od 14.30 hod.

Své děti si můžete vyzvednout před DS v 15.30 nebo v 16.00 ve školce

2.12.2015 Divadlo v MŠ - dopolední akce

Překvapení pro děti k nadcházejícím vánočním svátkům

placeno z  prostředků SRPŠ

2.12.2015 Vystoupí děti v kostele sv. Floriána v Krásném Břez

koncert začne v 16.30 hod

Podrobné informace získáte v šatně třídy na místě pro informace

4.12.2015 Mikulášská nadílka v MŠ v dopoledních hodinách

10.12.2015 Vánoční posezení s rodiči a dětmi ve třídě Žlutý motýlek

akce začíná v 15.30 a všichni jste srdečně zváni

14.12.2015 Návštěva ZŠ Anežky České kde vystoupí děti ze školní družiny s vánočním programem dopolední akce

16.12.2015 Vánoční hvězdička- tradiční akce naší MŠ kdy děti společně zažijí nadílku pod stromečkem ve své třidě

akce proběhbe v dopoledních hodinách

Termín návtěvy tělocvičny - 15.12

Termín kroužku keramika 3 a 17. 12 2015

informace o výběru stravného a úplaty za vzdělání

14 - 15. 12. 2015

V době od 7.12 - 22. 12  nebudou probíhat odpolední kroužky

Uzavření MŠ v době školních vánočních prázdnin

23.12.-1.1. 2016


Všem přejeme krásné prožití Vánočních svátků a do Nového roku mnoho sil a hlavně zdraví klidu a pohody

za každou pomoc, kterou jste nám projevili Vám děkujeme a budeme se těšit na další  spolupráci.

www.kouzelnevanoce.cz

listopad 2015

O čem si budeme povídat

- o zahradě a její přípravě na zimu

- děti budou poznávat znaky podzimního počasí

- jak se staráme o naše zdraví na podzim

- děti se seznámí se stavbou stromu a keře

- uděláme si draka z papíru


připravované akce

zavírání motýlkovo zahrady se skřítkem podzimníčkem 3.11.2015 

děti budou hledat poklad který hlídá skřítek podzimníček - dopolední akce

termín návštěvy tělocvičny 3.11. odpadá z důvodů natírání a broušení podlahy v tělocvičně

 Termíny keramiky- 5.11 a 19.11

Vánoční fotografování - 23.11.

Sportovní odpoledne s rodiči a dětmi bude 23.11 od 15.30

Paní učitelky pro vás připraví rozmanité sportovní  vyžití a rodiče si se svými dětmi užijí hezké odpoledne

informace pro rodiče

výběr stravného a úplaty 

12-13.11.2015

Kroužky v listopadu pokračují dle rozpisu

sporťáček - Duhový motýlek v pondělí

Taneční kroužek - Modrý motýlek v úterý

Angličtina -  Modrý motýlek ve středu

Veselé notičky - Žlutý motýlek čtvrtek

začátek 15.30 a konec vždy 16.15

Uzavření mateřské školy v době školních prázdnin

od 23.12.-1.1.2016


Za jakoukoliv spolupráci Vám všem srdečně děkujemeŘÍJEN 2015

Výsledek obrázku pro říjen obrázky

22.10.2015 - bude schůzka všech rodičů ve třídě Duhový motýlek

            v programu této schůzky je volba do výboru SRPŠ s předvedením hudebních

       nástrojů které vyučuje ZUŠ Husova

      začátek schůzky bude v 16.00

       Všichni jste srdečně zváni


Od 6. 10. 2015 budeme se staršími dětmi navštěvovat tělocvičnu v ZUŠ Husova

tato dopolední akce bude pravidelná vždy v úterý každý sudý týden

Prosíme všechny rodiče aby dětem dali sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny

děkujeme za spolupráci


V měsíci říjnu zahájíme kroužky v Mš, s informacemi o náplni kroužku i jeho organizaci Vás seznámí paní učitelky které kroužek povedou

Informace o vedení kroužků a jejich časovém rozpětí najdete na nástěnce v šatně třídy

platba kroužků bude zahrnuta do vyúčtování 

platba stravného a úplaty a kroužku

14 a 15. 10. 2015

Výsledek obrázku pro říjen obrázky


září 2015

od 1.9.2015 nastupují některé nejstarší děti z naší třídy do třídy předškoláků.

 

10. září 2015 - v 15.30 ve třídě Žlutý motýlek bude schůzka rodičů

rádi zodpovíme Vaše dotazy

 

Koncem září plánujeme akci "poznáváme motýlek". Děti budou zábavnou formou poznávat školku, její okolí a nové kamarády a paní učitelky  2014/15

 

 

Krásné čarodějky přejí všem žluťásci 

těšíme se na Vás 5.5. odpoledne v 16.00 

na pálení čarodějnic a opékání buřtů na zahradě MŠ

5. 5. 2015 

Žlutý motýlek 2014/2015 
   

 

 

    Pedagogové této třídy:

   Evženie Jelínková- učitelka

    Kateřina Mašková - učitelka
 

    Třída věkově smíšená: 3 -6 let

    Zapsáno máme: 28 dětí červen 2015

S dětmi si budeme povídat o tom jak se těší na prázdniny

budeme si povídat o letním počasí a seznamovat se s jeho základními znaky

povídat si budeme o vodě a uskutečníme několik pokusů

seznámíme se s některými letními sporty

budeme chodit na zahradu MŠ hrát míčové hry, jezdit na koloběžkách a stavět hrady na písku

prožijeme loučení se  školkou a s kamarády, kteří v září odchází do základní školy

Tablo naší MŠ je vystaveno v OD Labe ve výloze dětské módy Motýlek


společné akce MŠ

Výsledek obrázku pro děti kreslené

1. 6. 2015  setkání s dálniční policií na zahradě naší MŠ - dopolední akce

2. 6. 2015  den dětí v MŠ- dopolední akce plná soutěží na zahradě naší MŠ

22. 6. 2015  hurá prázdniny -kulturní akce v Letním kině v Ústí nad Labem vč. vystoupení našich dětí /dopolední akce/

23. 6. 2015 pasování na školáky-začátek akce v  16.00 hodin  

všechny srdečně zveme na odpoledne plné vystoupení 

25. 6. 2015 soutěž - Malý cyklista- zúčastní se vybrané děti s dovedností jezdit na kole bez přídavných koleček.

vrtulník a záchranáři- seznámení dětí s prací záchranářů/termín bude upřesněn/


 

 akce naší třídy


Výsledek obrázku pro kreslená exotická zvířata

17. 6. 2015 budeme mít výlet do Z00 v našem městě

 Omlouváme se Všem, kteří počítali s výletem 12. 6. bohužel byl přeložen z organizačních důvodů. Všem Vám děkujeme za trpělivost a spolupráci. 

podrobnosti o výletu budou upřesněny na informačním panáku v naší šatně


informace pro rodiče

dne 17. 6. 2015 proběhne na duhovém motýlku od 16.15 h

schůzka  rodičů


uzavření MŠ

20. 7.  2015 - 28.8. 2015


 kroužky, které se neuskutečnily během ozdravného pobytu, proběhnou v prvním červnovém týdnu


Výběr stravného a úplaty

12. 6.a 15. 6. 2015

za měsíc červenec 207 kč

za měsíc srpen 0,00 kč

 

poděkování

Kolektiv mateřské školy děkuje Všem rodičům za jakoukoliv spolupráci, které si velmi vážíme. Přejeme krásné prožití prázdnin a mnoho radosti s dětmi.

 Výsledek obrázku pro rodiče a dětiKvěten 2015

Jarní kvítí,slunce svítí

Výsledek obrázku pro sluníčko kreslené

S dětmi si budeme povídat o máji, sluníčku

maminky mají svátek, budeme si povídat o lásce ke své mamince 

O zvířátkách a jejich mláďátkách 


společné akce MŠ 

5.5.2015 společné odpoledne rodičů a dětí k pálení čarodějnic s hasiči

opékání buřtů 

Všechny Vás srdečně zveme a je nám líto že tato akce musela být z důvodů špatného počasí odložena. Děkujeme Vám za pochopení

6.5. 2015 Výlet na zámek Velké Březno pro všechny děti - dopolední akce

14. 5. 2015  Trénink na kuličkiádu - dopolední akce

18.5. - 22. 5. 2015 Ozdravný pobyt v Doksech

20.5. 2015 Koncert Zdravíčko - KD Velká Hradební dopolední akce pro starší děti

21.5. 2015 Kuličkiáda u hasičů v Neštěmicích

děti budou soutěžit ve cvrnkání kuliček, Všem budeme držet palce - dopolední akce

27. 5. 2015 Vystoupí děti v Domově důchodců - dopolední akce

akce třídy

den lásky ve žlutém motýlku

Děti se budou seznamovat s láskou k živému které je obklopuje a budou rozvíjet svou citlivost a vztah k přírodě


 

Návštěvy tělocvičny

 Liché středy - pavilon A

 sudé středy - pavilon B

 Z bezpečnostních důvodů budou chodit cvičit starší děti. Prosíme rodiče, aby dali svým dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny


Poděkování

Děkujeme panu Jirkovskému za připevnění obrazu sedmi trpaslíků v naší herně a Všem rodičům za jakoukoli spolupráci

 

 

 


 -DUBEN 2015-


Duben měsíc bezpečnosti

S dětmi si budeme povídat o dopravních prostředcích

Budeme poznávat dopravní značky

Budeme s dětmi probírat pravidla a bezpečnost na silnici

Budeme si povídat o tradici lidové oslavy čarodějnic 

Výsledek obrázku pro duben měsíc bezpečnosti

společné akce MŠ

9.4. přednáška policie - bezpečnost v silničním  provozu, návštěva dopravního hřiště- dopolední akce

10.4. pohádaka "Sněhurka"

v provedení učitelek - dopolední akce

16.4. Dopravní den v motýlku - dopolední akce    

opékání buřtů na zahradě mš - odpolední akce s rodiči za účasti hasičů z Neštěmic

21.4.2015 fotografování na ročenku - naši školáci 

23.4. Divadelní představení studentek UJEPu - DDM

28.4. Čarodějnický rej - dopolední akce

28.4. Opékání buřtů na zahradě mš

30.4. Trénink na kuličkiádu /dopolední akce/

 

Výsledek obrázku pro sněhurka

akce třídy

den bezpečnosti

informace budou upřesněny na nástěnce v šatně třídy

V šatně třídy probíhá výstava jarní čarování společné tvorby dětí a rodičů


informace poro Vás

zápis dětí pro školní rok 2015/16

výdej žádostí a den otevřených dveří

30.3.-31.3.2015

7.4.-8.4. 2015

http://www.motylek-ul.cz/inpage/zapis-deti-675/


Ozdravný pobyt od 18.5. - 22.5. 2015 v Doksech

informace k ozdravnému pobytu najdete na nástěnkách MŠ v šatnách 


Uzavření MŠ

20.7. - 28.8. 2015


Návštěvy tělocvičny

Liché středy - pavilon A

sudé středy - pavilon B

Z bezpečnostních důvodů budou chodit cvičit starší děti. Prosíme rodiče, aby dali svým dětem sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny


školní velikonoční prázdniny

2.4.-3.4. 2015

Výběr stravného a úplaty za vzdělání

13 - 14.4. 2015

 

Děkujeme rodičům za krásné výrobky k tématu Jarní čarování. 

Výsledek obrázku pro velikonoce dekorace


VŠEM PŘEJEME VESELÉ VELIKONOCE  Březen 2015

Březen měsíc knihy

Budeme si povídat o knihách 

listovat v knihách

vyhledávat obrázky

 

 Březen je první jarní měsíc

 budeme s dětmi pozorovat změny v přírodě

Co se děje na zahradách, v parku

prosíme dejte dětem vhodné oblečení do volné přírody

 Úžasný

 

společné akce MŚ

4.3.2015 Jarní fotografování

12.3.21015 společně navštívíme knihovnu v Krásném březně

dopolední akce 

 

31.3.2015 velikonoční dílny - v 16.00 ve třídě žlutý motýlek

tradiční belikonošní dílna pro rodiče a děti

 

Výsledek obrázku pro duben měsíc bezpečnosti

Akce třídy

Týden mé nejoblíbenější knihy od 9-13. března

Děti si do třídy přinesou svou nejoblíbenější knihu,budeme si je prohlížet uděláne si z knih výstavku, a budeme si číst


Akce - rodiče čtou dětem

rodiče se mohou přihlásit na čtení pohádky před odpočinkem


každé úterý dopoledne navštívíme počítač 

na duhovém motýlku


4.3. 2015 jdeme do tělocvičny ZŠ Anežky České - dopolední akce

prosíme rodiče o vhodné oblečení a obuv  do tělocvičny


Jarní čarování

Výstavka společných prací /obrázků, dekorací/v šatně naší  třídy

zapojte se a udělejte si radost

 

termín výběru stravného a úplaty, SRPŠ

12-13. 3. 2015


za jakoukoliv spolupráci všem rodičům děkujeme


 

 

 

ÚNOR 2015

 

- v tomto období si budeme povídat o zvířátkách, co dělají v zimě
- budeme  poznávat a pojmenovávat některá lesní zvířátka
-naučíme se je vyhledávat podle obrázků v knihách i časopisech
-povíme si o tom, co potřebují aby přečkaly zimu

 

- budeme si povídat o ptáčcích, kteří potřebují v zimě naši pomoc
- seznámíme se s krmením

 

- dále se seznámíme s péčí o lidské tělo, otužování, oblékání v zimě
- povíme si o našem zdraví a jak máme o něj pečovat, 
  jak předcházet úrazům a kde popřípadě najdeme pomoc lékaře 

 


 

Společné akce:

 

- MASOPUST 19.2.2015
- SPOLEČNÁ TŘÍDNÍ SCHŮZKA 
  VŠECH RODIČŮ NA DUHOVÉM 
  MOTÝLKU 19.2.2015 OD 16.00hod.

 


VÝBĚR STRAVNÉHO A ÚPLATY 16.2.2015 a 17.2.2015

 

 

Děkujeme všem rodičům za jakoukoliv spolupráciLEDEN 2015

DO NOVÉHO ROKU 2015 PŘEJEME VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ, HODNĚ ÚSPĚCHŮ, LÁSKY A ŠTĚSTÍ A V NEPOSLEDNÍ ŘADĚ HODNĚ KRÁSNÝCH CHVIL S VAŠIMI DĚTMI.

 


CO NÁS ČEKÁ A NEMINE?


 • V tomto měsíci si budeme povídat o tom, jaké charakteristické znaky má zima, jak se musíme oblékat v tomto období a na co se můžeme těšit v případě napadnutí sněhu
 • Budeme si povídat o zápisech do základní školy a děti, které se budou zápisu účastnit nám budou povídat o tom, jak tuto etapu zvládly a jak se cítily.
 • Vyzdobíme si třídu do zimního, bílého "oblečení" a pokud nenapadne sníh, budeme si vyrábět sněhuláčky a sněhové vločky sami, abychom si alespoň takto přiblížili atmosféru zimy.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA TENTO MĚSÍC

Během celého měsíce ledna února bude probíhat v šatnách výstavka tvořivých prací na téma "Naše zimní čarování" - prosíme rodiče o to, aby společně s dětmi vyráběli výtvory na toto téma a přinesli nám výtvory do šatny dětí nebo je případně předali učitelkám ve třídě.

13. 1. 2014 - divadelní předstvení pro přihlášené děti - přibližnější informace na nástěnce v šatně dětí


VÝBĚR STRAVNÉHO A ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ - 14.1. a 15. 1. 2015
PROSINEC 2014

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE?


 • V tomto měsíci si budeme povídat o českých tradicích, které se týkají adventvího období, vánočních svátků a všeho okolo tohoto krásného svátečního času
 • Vyzdobíme si s dětmi třídu jako PEKLO a budeme čekat na příchod Mikuláše a možná i čertíka, kteří nám určitě nadělí něco na zub a pro potěšení 
 • Budeme se seznamovat s vánočními koledami, které všem rodičům budeme moci zazpívat jak při Vánočním odpoledním posezení, tak možná i v kostele
 • Připravíme se také na návštěvu Ježíška a jeho vánoční nadílku a pohrajeme si s novými hračkami

 

 

 

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA TENTO MĚSÍC


"Pohádka O Popelce" - 3. 12. 2014 dopoledne v MŠ - děti budou sledovat pohádku hranou p. učitelkami v rámci projektu Prevence kriminality, kde budou poznávat jak a proč se k sobě chováme x nechováme

"Čertovský rej v Motýlku" - 5. 12. 2014 dopoledne v MŠ - prosíme rodiče o to, aby v tento den děti přišly v maskách čertíků, abychom si všichni splečně užili Mikulášskou nadílku a Čertovský rej 

"Vánoční posezení s rodiči" - 9. 12. 2014 od 16:00 hodin - zveme všechny rodiče na odpolední vánoční posezení s koledami a možná i sladkým překvapením

"Vánoční koncert v ZŠ Husova" - 15. 12. 2014 od 16:00 hodin - zveme rodiče ke společnému poslechu vánočních koled žáků ZŠ Husova a dětí v naší mateřské školy (podrobnější informace najdete v šatně dětí)

"Vánoční hvězdička" - 16. 12. 2014 dopoledne v MŠ - děti budou prožívat Štědrý den ve školce a to včetně tradičního svátečního jídla a celkového svátečního stolování

"Vánoční Zubrnice" - 18. 12. 2014 dopolední výlet do skanzenu s poznáváním toho, jak se dříve Vánoce slavily a jaké tradice se doržovaly.


Veškeré podrobnější informace naleznete včas na nástěnkách v šatně dětí nebo se můžete ptát přímo učitelek na třídách.


Termín placení stravného a úplaty za vzdělávání: 12. 12 a 15. 12. 2014


Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin: 22. 12 2014 - 2. 1. 2015PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ ADVENTNÍHO OBDOBÍ, KRÁSNÉ A VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÉ VYKROČENÍ DO NOVÉHO ROKU 2015


ŘEDITELKA MŠ - Mgr. Bc. Jarmila Nováková Hořejší

A učitelky ze třídy Žlutý motýlek - Denisa a Katka 


 
LISTOPAD 2014


CO NÁS ČEKÁ A NEMINE?


 • V tomto měsíci budeme sledovat hlavní znaky podzimu v přírodě a to hlavně při vycházkách.
 • Budeme pracovat s přírodninami - vyrobíme si třídního "Skřítka Podzimníčka", se kterým budeme hledat POKLAD a plnit připravené úkoly.
 • Budeme pracovat s pohádkami, které nám přiblíží podzimní období a život v lese.
 • Budeme sledovat, jak se příroda ukládá k zimnímu spánku.PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA TENTO MĚSÍC


"Podzimní čarování" - stále pokračujeme s výtvarnou výstavkou v šatnách dětí, kam můžete přinášet podzimní výrobky, které si doma vyrobíte s dětmi.
"Skřítek - Podzimníček" - 6. 11. 2014 - podzimní soutěžení s hledáním pokladu - prosíme rodiče o donesení bonbonů, které připravíme dětem do pokladu a o vyrobení jakékoliv podzimní čepičky pro Vaše děti
"Vánoční fotografování" - 25. 11. 2014 - nabídku budete mít vyvěšenou v šatně dětí a prosíme Vás o zapisování zájmu či nezájmu na seznam dětí. 


Děkujeme rodičům za již přinesené podzimní výrobky, které máme vyvstavené v šatně dětí a za veškerou spolupráci Usmívající se.


Přejeme krásné podzimní dny.
 

 Děkujeme rodičům, kteří se zúčastnily "Odpoledního dlabání dýní" za jejich účast a za vytvoření krásné atmosféry ve třídě.

 

Učitelky ze Žlutého motýlka - Denisa a Katka

 Děkujeme všem rodičům za donesení ovoce a zeleniny. Děti si z ovoce udělaly ovocný salát a zeleninu používaly na výtvarné práce.


 

 

Vážení rodiče, na den 16. 10. 2014 se pro Vaše děti připravuje akce "Zavírání Motýlkovo zahrádky",

prosíme Vás o donesení jakéhokoliv ovoce či zeleniny, které právě na zahrádkách na podzim sklízíme. Budeme s nimi vytvářet nejen výtvarné práce, ale také si z nich koncem týdne připravíme ovocný či zeleninový salát. Prosíme, přinášejte tyto zahradní plody podzimu od úterý 14. 10. 2014.


Mnohojrát děkujeme za spolupráci a doufáme, že nám ve čtvrtek bude přát počasí.


Příjemné podzimní dny přejí učitelky ze Žlutého motýlka :-).  

 


 

ŘÍJEN 2014 

CO NÁS ČEKÁ A NEMINE?

 • V tomto měsíci si budeme povídat o PODZIMU, budeme sledovat, jak změna počasí čaruje s přírodou okolo nás. 
 • Budeme se zaměřovat na stromy, keře, les. Budeme se seznamovat s tím, kdo se o les stará, kdo v něm žije a co vše tam roste. 
 • Budeme tvořit různé výrobky z přírodnin, které si najdeme a také si vyrobíme draka, který do tohoto období určitě také patří. 
 • Budeme sledovat práce na zahrádkách, kterýni zahrádkáři připravují zahrady na zimu.
 • Budeme rozpoznávat ovoce a zeleninu a také si vyrobíme zeleninový nebo ovocný salát.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE NA TENTO MĚSÍC

Informační schůzky k odpoledním nadstandartním aktivitám - kroužkům pro rodiče přihlášených dětí či dalších zájemců

"Sportáček"
- pondělí 6. 10. 2014 od 15:30 hodin ve třídě Oranžový motýlek
"Taneční kroužek - mažoretky"
- úterý 7. 10. 2014 od 15:30 hodinve třídě Duhový motýlek
"Ohebný jazýček"
- středa 8. 10. 2014 od 15:30 hodin ve třídě Modrý motýlek
"Školáček"
- čtvrtek 9. 10. 2014 od 15:30 hodin ve třídě Modrý motýlek

Na těchto schůzkách se dozvíte, co Vaše děti během celého roku čeká, na co se mohou Vaše děti těšit a obdržíte zde závaznou přihlášku, na které zjistíte další informace. Při schůzkách se můžete přímo paní učitelky, která kroužek povede na vše, co Vás zajímá, zeptat. Srdečně Vás zveme a těšíme se Vaši účast.


V týdnu od 13. 10. 2014 zahajují odpolední kroužky svou činnost.

"Zavírání Motýlkovo zahrádky" - v týdnu od 13. 10. 2014 do 17. 10. 
Podrobnější informace najdete v šatnách dětí a přesný termín bude upraven dle počasí. Děkujeme za pochopení.

"Tradiční odpolední dlabání dýní s rodiči" - 23. 10. 2014 od 15:30 hodin - srdečně Vás zveme na tuto krásnou akci, kde si s dětmi budete moci v mateřské škole vydlabat dýni a budou připravené i další činnosti. Dýni a náčínní k tomuto potřebné si přineste sebou. Je možné donést dýně již předem. Těšíme se na Vaši účast! 

Děkujeme za Vaší spolupráci s námi :-).
 
KRÁSNÉ A POHODOVÉ ŘÍJNOVÉ DNY VÁM PŘEJÍ PANÍ UČITELKY
DENISA A KATKA 
Vítáme Vás v novém školním roce 2014/2015


Srdečně Vás všechny vítáme v novém školním roce a těšíme se jak na Vaše děti, tak na Vás a naší vzájemnou spolupráci, která bude velmi vítána a určitě hlavně v prvních týdnech za potřebí hlavně u Vás rodičů, kteří jste svěřili Vaše dětičky do našich rukou :-). 


Budeme se snažit Vašim dětem co nejvíce zpříjemnit vstup do další etapy života, kdy děti budou poznávat nové kamarády, nové "dospěláky" a budou se seznamovat nejen s novým prostředím mateřské školy, ale také s novou organizací dne, která pro ně byla doposud neznámá. 


                                      Třídní učitelky: Denisa Bukorová a Kateřina Mašková
Co nás v měsicí ZÁŘÍ čeká a nemine?


9. 9. 2014 - třídní schůzka v naší třídě - ŽLUTÝ MOTÝLEK od 16:00 hodin

15. - 19. 9. - poznávání mateřské školy (poznávání všech prostor MŠ, všech pedagogů a dalších provozních pracovnic, které se o Vaše děti starají  - procházkou po všech třídách)

Konec září - "Zavírání zahrádky" - bude upřesněno na nástěnce v šatně dětí


V tomto období se bude hlavně zaměřovat na to, aby proběhla co nejhladší adaptace Vašich dětí na nové prostředí, na nové lidi a veškeré nové věci, se kterými se doposud nesetkaly. Budešme s dětmi tvořit třídní pravidla, kterými se budeme po celý školní rok řídit - aby nám všem byla v naší třídě ŽLUTÝ MOTÝLEK dobře. Toto vše bude probíhat činnostmi, které budou propojené s pohádkovou knížkou "Povídání o pejskovi a kočičce". Tyto dvě postavičky budou všem pomáhat v tom, abychom se do školky těšili a zvládali tak i pro Vás bolestné odloučení, které určitě všichni brzo zvládneme a budeme do školky chodit s radostí a s úsvěmev.PODĚKOVÁNÍ

Již v tomto období děkujeme všem rodičům za jejich spolupráci! 

Týká se jak domluvených věcí, které je potřeba pro děti do mateřské školy donést, tak za dodržování pravidel které jsme si stanovili při třídní schůzce - odchody dětí po obědě a respektování individuálních časů dětí při stolování.


Denisa Bukorová a Kateřina Mašková


 

 

 

 

 


Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.Důležité informace

Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandum

Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.

Aktuální akce

Den dětí

1. 6. 2020

archív

AKTUÁLNĚ

Výzva rodičům zde

Výběr stravného v lednu
12.1. a 13.1. 2021

Platby za leden 2021

PROVOZ ŠKOLY
S OHLEDEM NA COVID-19

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Jídelní lístek

...aktuální jídelní lístek naleznete zde.


Ochrana osobních údajů podle směrnice EU (GDPR).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář,Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Informační memorandumProjekty

Představení našich projektů


Děkujeme

Mnohokrát děkujeme rodičům za podporu.